Pheu Thai’s Promises

 

1) สัญญาประชาคมจากพรรคเพื่อไทย ณ วันที่  1 ก.ค. 2554 สนามรัชมังคลากีฬาสถาน

(Credit: Prasong.com)

 1. สร้างเขื่อนกั้นทะเล สมุทรสาคร-สมุทรปราการ เพื่อรับมือปัญหาน้ำทะเลหนุน และน้ำท่วมกทม.จะก่อสร้างเขื่อนลึกลงไปในทะเล 10 กม. ยาว 30 กม. ถมทะเลเพื่อสร้างเมืองใหม่รวม 200,000 ไร่
 2. ปรับปรุง 25 ลุ่มน้ำ ดึงน้ำจากพม่า ลาว กัมพูชา เช่น เขื่อนฮัจจี-พม่า น้ำงึม-ลาว หรือ แม่น้ำสตึงนัม-กัมพูชา โดยมีการเชื่อมแม่น้ำด้วยคลองใหม่
 3. สร้างรถไฟฟ้า 10 สาย ในกทม. เก็บ 20 บาทตลอดสาย พร้อมก่อสร้างรถไฟรางคู่เชื่อมชานเมือง
 4. ทำแลนด์บริดจ์ภาคใต้ ก่อสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อม 2 ฝั่งอันดามัน กับอ่าวไทยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และไม่ทับพื้นที่สุสานมุสลิม
 5. ขจัดยาเสพติดใน 12 เดือนขจัดปัญหาความยากจนใน 4 ปี รื้อฟื้นกองทุนหมู่บ้าน และกองทุน SML กลับมาเป็นกลไกหลักของการแก้ไขปัญหา เพิ่มเงินกองทุนอีก หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการหมุนเวียน และแก้ไขปัญหาเงินนอกระบบ
 6. พักหนี้ครัวเรือนที่ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี ส่วนหนี้ไม่เกิน 1 ล้านบาท เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้
 7. รื้อฟื้นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง พร้อมปรับปรุงโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณะสุขทั่วประเทศ
 8. เพิ่มงบองค์กรท้องถิ่น 25% – ไม่ให้มีการทุจริต
 9. จำนำข้าวเปลือก 15000-20000 บาท/ต่อตัน ฟื้นระบบจำนำ ประกันราคาข้าว กำหนดราคารับจำนำตามที่ระบุไว้ เพื่อให้ชาวนามีรายได้สูง
 10. แจกเครดิตการ์ดให้เกษตรกร สามารถรูดซื้อวัตถุดิบการเกษตร และจัดระบบการหักล้างทางบัญชีกับพ่อค้า โดยมีวงเงิน 70% ของมูลค่าผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากการเพาะปลูก
 11. ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือ 20% ในปี 2556 ปรับลดหย่อนภาษีนิติบุคคล จาก 30% เป็น 20 % ในปี 2555 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสิงคโปร์ปัจจุบัน เก็บที่ 18%
 12. ตั้งกองทุนตั้งตัวให้นักศึกษา 1,000 ล้านบาท ตั้งกองทุนให้กู้ยืมในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ เอกชน แห่งละ 1,000 ล้านบาท
 13. ตั้งกองทุนร่วมทุนทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุมัติเงินกู้แก่ธุรกิจที่น่าสนใจ
 14. คืนภาษี-เพิ่มค่าลดหย่อนให้ผู้ซื้อบ้าน-รถยนต์คันแรก ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคืนเงินภาษีให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรก และบ้านหลังแรก
 15. ยกเลิกกองทุนน้ำมัน – เพื่อให้ราคาน้ำมันถูกลง
 16. แจก Tablet PC ให้เด็กนักเรียน ฟรี อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ
 17. ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ภายใน 90 วัน จบ ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
 18. ทำสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน
 19. จัดตั้งกองทุนทรัพย์สินของชาติ
 20. ชายแดน 3 จังหวัด เป็นเขตปกครองพิเศษ แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2) เปิด 31 นโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย

(Credit: เว็บไซต์มติชนออนไลน์ วันที่ 28 พ.ค. 2554)

1. ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ แถวๆ สมุทรสาครและสมุทรปราการ ไม่ต้องกู้
2. ดึงน้ำจากเขื่อน จากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า เขมร และเชื่อมแม่น้ำด้วยลำคลองใหม่
3. รถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 10 สาย แต่ละสายเก็บ 20 บาท
4. ทุกสถานีรถไฟฟ้า จะสร้างคอนโดราคาประหยัด ให้เช่า
5. ทำรถไฟรางคู่เชื่อมต่อบริเวณชานเมืองกรุงเทพ
6. ทำรถไฟความเร็วสูงไปโคราช ไประยอง จันทบุรี
7. ขยายแอร์พอร์ตลิงส์ ไปพัทยา
8. ภาคใต้ทำแลนด์บริด
9. ปราบยาเสพติดให้หมดไปภายใน 12 เดือน
10. ความยากจนต้องหมดไปภายใน 4 ปี
11. กองทุนหมู่บ้านเพิ่มเงินทุก ตำบลๆ ละ หนึ่งล้านบาท
12.  พักหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้ไม่เกิน ห้าแสนบาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี
13. สำหรับผู้ที่มีหนี้เกินห้าแสนแต่ไม่เกินหนึ่งล้าน ให้ปรับโครงสร้างหนี้
14. โครงการ30 บาทรักษาทุกโรค รักษาอย่างมีคุณภาพ
15. ส่งเสริม OTOP ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ
16. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม 25 % ไม่ต้องทุจริต
17. ออกเครดิตการ์ดสำหรับเกษตรกร เพื่อนำไปซื้อปุ่ยหรือเมล็ดพันธ์เพื่อการเพาะปลูก
18. ลดภาษีนิติบุคคล จาก 30% เหลือ 23%
19. จบปริญาตรีทำงานมีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
20. ปรับเงินเดือนให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
21. คนไทยต้องตั้งตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี
22. ตั้งกองทุนร่วมทุน แต่ละจังหวัด
23. ต้องกองทุนร่วมทุนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยมีเงินนักศึกษาที่จบการศึกษากู้ยืม
24. คืนภาษีและเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้กับ ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก
25. คืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรก และต้องถือครองรถไม่น้อยกว่า 5 ปี
26. สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ไปหาสัมปทานพลังงานเช่นน้ำมัน จากทั่วโลก
27. เด็กนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ One Tablet PC Per Chind
28. Free WIFI เล่น Internet ในที่สาธารณะ เช่นสถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล ฯลฯ
29. ยกเว้นวีซ่า ในกับประเทศแถบตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น
30. ทำสนามบินสุวรรณภูมิ ให้เป็น HUB
31. ประสานความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอารเบีย ให้กลับมาเหมือนเดิม

3) ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยสัญญาว่าจะทำภายใน 90 วัน หลังได้เข้ามาเป็นรัฐบาลคือ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร (เครดิตการ์ดชาวนา) และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท และข้าวหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท